Bedankt !

Na 18 bijzonder boeiende jaren lokale politiek, gisteren mijn laatste gemeenteraad meegemaakt. Dank aan iedereen die ik de afgelopen 18 jaar op dit pad tegenkwam en die op een positieve en constructieve manier meewerkte aan het beste voor onze gemeente Wijnegem !


Hoe zit dat nu met de lokalen voor Scouts en Chiro ?

Er is de afgelopen dagen en weken heel wat geschreven en gezegd over al dan niet nieuwe scouts- en chirolokalen aan domein De Leeuw. Als bevoegde schepen voor jeugd, ben ik al een tijdje bezig met dit dossier. Ik geef dan ook graag de juiste en volledige informatie.

De oude vervallen gebouwen van domein 'De Leeuw' waren ons al lang een doorn in het oog. Deze zone voor recreatie (de enige nog in Wijnegem) ligt op een prachtige locatie tussen het park, de Schijnvallei en de voetbalterreinen. Na onderhandelen konden we als gemeente dit domein kopen én subsidies van de Vlaamse overheid ontvangen voor de sanering ervan.

In ruil waren we van de Vlaamse Overheid verplicht om op heel korte termijn plannen in te dienen voor deze zone.  We waren het snel eens over de hoofdzaken : in deze -recreatie-zone  willen we een avontuurlijk speelterrein en sport- en skateinfrastructuur voorzien.  Daarnaast, op de vroegere tennisvelden, was voorlopig niets voorzien.

Lange tijd heeft Brabo atletiekclub aangedrongen om er ook een sporthal te mogen plaatsen. Deze plannen zijn echter definitief van de baan. We beslisten immers om op de locatie van de voormalige tennisterreinen ruimte vrij te houden om in de toekomst eventueel nieuwe jeugdlokalen te bouwen.
Op de gemeenteraad van april 2017 werd dit plan goedgekeurd.

We bouwen die optie in, om ervoor te zorgen dat ook op lange termijn scouts en chiro zekerheid van onderdak hebben. De huidige lokalen zijn eigendom van de parochiale werken, en in erfpacht door de gemeente (gemeente draagt sinds 10tal jaar alle kosten). Beide lokalen zijn niet meer in optimale toestand. De lokalen van Chiro zijn er het ergst aan toe. We investeerden de afgelopen jaren zo'n 30 000eur in noodonderhoud (o.a. dak), maar het blijft absoluut oplapwerk. Een grondige renovatie van de huidige lokalen is niet mogelijk, de lokalen zijn ‘op’. Nog eens tienduizenden euro’s investeren in deze lokalen is niet verantwoord. Als bestuur willen we wel geld voorzien voor een definitieve nieuwe kwalitatieve oplossing : nieuwe lokalen in een prachtige groene omgeving.

Als Schepen van Jeugd ben ik in gesprek gegaan met parochie én met de jeugdbewegingen. Op dit moment lijkt Chiro positief te staan t.o.v. een verhuis. Scouts twijfelt nog. Zij zitten momenteel op een heel mooi terrein en ervaren een minder dringende nood ivm nieuwe lokalen. Met de scouts had ik deze zomer nog een open gesprek, waarbij we de verschillende pistes overliepen. Er is de mogelijkheid om mee in een verhuisverhaal naar De Leeuw te stappen. Scouts kan ook in hun huidige lokalen blijven (niemand verplicht hen hieruit te gaan) en pas later naar De Leeuw overstappen. Scouts overweegt ook de optie om de huidige lokalen te renoveren. Een volgende stap is nu om te kijken wat er stedebouwkundig op de locatie van de Koolsveldlaan al dan niet kan en wat ook bouwtechnisch mogelijk is. Op deze manier krijgt Scouts ook een beter zicht op de mogelijkheden. 
Deze gegevens zouden we tegen eind 2018 moeten hebben. We willen immers op korte termijn knopen kunnen doorhakken, zodat Chiro snel naar nieuwe gebouwen kan verhuizen.
Ik hoop als uittredend schepen nog een aantal goede gesprekken te kunnen voeren voor het einde van het jaar, waardoor het voor een nieuwe beleidsploeg al duidelijker is waar de jeugdbewegingen m.b.t. hun nieuwe lokalen naartoe willen. 

Conclusie : gaan Scouts en Chiro verhuizen ? Op heel korte termijn niet. Op iets langere termijn Chiro wellicht wel. Voor Scouts is het niet zeker. Als bestuur willen we de jeugdbewegingen zelf laten kiezen. Wij willen pro's en contra's wel duidelijk mee naar voor brengen.  Eén ding is zeker : we willen voor de jeugdbewegingen ook in de toekomst kwaliteitsvolle lokalen voorzien. 

Jeugd en senioren in Wijnegem : er bewoog wat de afgelopen 6 jaarIk mocht me de afgelopen zes jaar als bevoegde schepen ontfermen over zowel de domeinen 'jeugd' als 'senioren'. Met veel plezier pakte ik hier verschillende zaken aan :Kinderopvang Er kwamen meer plaatsen voor buitenschoolse kinderopvang in de vakantie en bijkomende accommodatie op woensdag.
Om de toekomst van de werking van de onthaalouders en de kribbe veilig te stellen, werden deze ondergebracht in een grotere organisatie.

Ik ging actief op zoek om tijdens vakanties meer opvanginitiatieven in Wijnegem te krijgen. Circant en de Speelvogels kwamen erbij. De Speelweken kregen een schitterende plek bij Don Bosco.

En sinds 2016 is het gedaan met de wachtrijen om je in te schrijven voor de buitenschoolse opvang. Er kwam een online inschrijvings- en facturatieprogramma.


Jeugd 

foto nieuwsblad, nov 2015
De werking binnen het jeugdontmoetingscentrum werd wat meer richting gemeente getrokken : tarieven werden aangepast, de fuifzaal kreeg een facelift met vaste geluid- en lichtinstallatie en er werden meer activiteiten georganiseerd. De samenwerking met Ahoy wordt permanent geëvalueerd.

Heel recent werd een ‘inloopplek’ voor 12-15 jarigen geopend : De Living.

We engageerden ons als gemeente in de eindejaarsnachtbussen.Scouts en Chiro 

Beide jeugdbewegingen kregen verlengde overeenkomsten voor hun lokalen én de garantie dat er voor hen nieuwe lokalen kunnen gebouwd worden op de terreinen aan de Kasteellei, indien zij dit wensen. Ondertussen werden de afgelopen jaren de nodige herstellingswerken uitgevoerd (o.a. Chirolokalen, dakreparatie 60 000eur), kregen de jeugdbewegingen een budget waarbinnen ze zelf herstellingen kunnen uitvoeren (5000eur/jaar). Het vervoer van materialen naar de kampen werd gewaarborgd, ondanks te weinig mankracht in de gemeente. Hiervoor werd wanneer nodig een externe vervoerder bij ingeschakeld.
Speelterreinen
Skateinfrastructuur werd vernieuwd, in de Tuinwijk verrees een nieuw speelplein en het park kreeg eindelijk waar het recht op had : een vernieuwd en mooi speeltuintje.
Budgetten en plannen liggen vast om een natuurlijk avonturenspeelplein aan te leggen op de terreinen van ‘De Leeuw’. Het buurtplein aan de Hoevestraat zal in de lente van 2019 volledig vernieuwd zijn.
Senioren

Ik ijverde ervoor om een seniorenconsulent aan te stellen (momenteel deeltijds, later voltijds). Onder haar impuls verbreedde het aanbod aan ontmoetingsactiviteiten, en met succes ! Wat veranderde er op onderwijsgebied in Wijnegem ?


In 2013 kreeg ik als schepen eveneens de bevoegdheid 'onderwijs'. Meer dan boeiend : met o.a. een gemeentelijke basisschool, die uit zijn voegen barstte en een Muziek- en Woordacademie die net een negatieve doorlichting achter de rug had qua accomodatie. 
Na bijna zes jaar blik ik tevreden terug.

(foto nov 2013 :))
Na jaren onderhandelen en plannen, haalde ik 12,5 miljoen subsidies binnen (!) voor de bouw van een volledig nieuwe schoolcampus. Het Notedopje, de Notelaar, de Academie en de buitenschoolse opvang zullen binnen zes jaar in een gloednieuw  en energiezuinig gebouw zitten. Het vastleggen van dit project is een huzarenstukje. Wat anderen ook beweren, toen ik in januari 2013 startte als schepen was er m.b.t. een nieuwe school NIETS : geen dossier, geen plannen, laat staan een overeenkomst met het GO! en al helemaal geen subsidies. Het heeft drie jaar overleg gevraagd, tot op het bureau van mevr. Raymonda Verdyck (GO!) en het kabinet van minister Crevits, vooraleer ons dossier goedgekeurd werd en subsidies voorzien werden. Vanaf 2017 zijn we volop met alle betrokkenen samen de plannen aan het maken.

Sinds 2013 kan elk Wijnegems kind naar een Wijnegemse kleuter- of lagere school, zonder te moeten kamperen. De capaciteit werd opgetrokken en als één van de weinige gemeentes installeerden we een online inschrijvingssysteem waar de afstand tot de school het hoofdcriterium is.


De basisscholen werden ontlast : voor- en naschoolse opvang wordt sinds 2017 door een aparte vzw gedaan. Hierdoor kunnen de scholen zich nog beter op hun kerntaak focussen.


In afwachting van de nieuwe school werden er 8 extra tijdelijke lokalen gebouwd.De Muziek- en woordacademie breidde uit met het domein ‘beeldende kunst’ en het populaire instapklasje ‘klavertje’ werd definitief vastgezet in het aanbod.

En tot slot, de schoolomgeving werd verkeersluwer. Tot 2012 raasden wagens door de Schoolstraat, sinds 2013 wordt deze zone afgesloten tijdens de school-spitsuren.

Vrije Tijd in Wijnegem : dit veranderde er in zes jaar tijd

De afgelopen zes jaar werkte hard ik als schepen, bevoegd voor cultuur.
Ik ben dan ook fier én dankbaar om te kunnen terugblikken op volgende realisaties binnen de Vrijetijd in Wijnegem :

Ik was stuwende kracht achter Wintergem, Zomergem, Vertelfeest, Sinterklaasconcert, de Kanaalfeesten, de Warmste Loop, het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert, Wijnegem Roots, … Allemaal initiatieven die voor 2013 niet bestonden. Uiteraard voerde ik deze niet zelf uit, maar ik ben wel trots deze in gang gezet te hebben en hiervoor de nodige middelen vrijgemaakt te kunnen hebben.

De werking van de vrijetijd werd gemoderniseerd. Tickets voor voorstellingen koop je al enkele jaren online en het reserveren van lokalen verloopt sinds 2018 ook digitaal. Gedaan met ter plaatse je ticketje te moeten kopen en betalen. 

’t Gasthuis werd grondig gerenoveerd waardoor het een gezellige ontmoetingsplaats werd, met de open bib als blikvanger. Het aantal leden van de bib is terug in stijgende lijn. De openingsuren van 't gasthuis en bib werden uitgebreid. De communicatie van 't gasthuis werd aangepast, met een frisse nieuwe layout en huisstijl. 


Het Lazaret werd opengesteld voor verhuringen voor feestjes voor inwoners, de tarieven werden aangepast en recent onderhandelde ik aanzienlijk lagere tarieven voor de huur van de villa in het park voor inwoners en verenigingen. Dankzij u

Na een eerste passage als schepen in 2001-2005, ben ik sinds 2013 opnieuw schepen in Wijnegem.
Vooral deze laatste zes jaar heb ik het gevoel echt mee mijn stempel te hebben kunnen drukken op het beleid. Samen met de collega's binnen het college van schepenen en burgemeester hebben we gedurfde keuzes gemaakt. 
Als schepen heb ik binnen mijn bevoegdheden heel wat zaken mogen en kunnen realiseren. Ik breng ze de volgende weken één voor één nog eens graag onder uw aandacht.

Ik besef dat ik dit alles alleen kon doen dankzij de steun van heel wat kiezers in 2012. Ik hoop dat u mijn werk van de afgelopen jaren kan appreciëren en dit opnieuw uitdrukt bij de verkiezingen in oktober. U vindt mij dan als allerlaatste kandidaat op de lijst van Dorpspartij Durf.