donderdag 29 maart 2018

Er is veel gebeurd de afgelopen maanden ...

Er is veel de afgelopen maanden ...
alleen is het niet allemaal op mijn blog verschenen.

Via facebook en de facebookpagina van Dorpspartij Durf! houd ik jullie zo goed mogelijk op de hoogte van evoluties in belangrijke dossiers voor Wijnegem. Het onderhouden van deze blog is er even tussenuit gevallen.

Ik zal niet meer opkomen met de gemeenteraadsverkiezingen in oktober, maar ben met volle energie enkele belangrijke projecten aan het uit- en afwerken.

Enkele projecten die de volgende maanden nog veel aandacht vragen :
- mobiliteit rond de schoolomgeving
- uitwerking van de projectdefinitie van de nieuwe schoolcampus
- uitwerken van opstart beeldende kunst in de academie
- klaarzetten van dossier rond de jeugdlokalen
- uitvoeren plannen plein Hoevestraat
- uitvoeren plannen site De Leeuw, incl. Robinson - speelplein
- opstarten van 'De Living', de inloopplek voor jongeren van 12-15jaar
- .... en nog heel wat meer

Ik heb mijn handen dus nog meer dan vol, en ga er voor de volgende 8 maanden nog vol tegenaan.
Meer nieuws via deze blog en https://www.facebook.com/durf.wijnegemdonderdag 27 april 2017

Positief advies over nieuwe tarieven in 't Gasthuis

Gisterenavond sprak de AV van de Cultuurraad van Wijnegem zich positief uit over het nieuwe voorstel van tarieven voor de huur van lokalen in 't Gasthuis, kerk en Ahoy. Dit voorstel kwam er na lang overleg tussen alle betrokkenen : de verenigingen, personeel en politieke partijen.
Het oorspronkelijke plan werd op heel wat punten bijgesteld, op basis van de opmerkingen en suggesties die door alle betrokkenen gedaan werden. Inspraak loont dus.
Volgende gemeenteraad zal dit tariefvoorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd en wellicht worden goedgekeurd. De nieuwe tarieven gaan dan in vanaf 1 september 2017, samen met een online reservatie- en facturatietool.


Gaan Scouts en Chiro verhuizen ?

Op de gemeenteraad van april 2017 werd het plan goedgekeurd van het braakliggend terrein van ‘De Leeuw’. In deze -recreatie-zone willen we een avontuurlijk speelterrein en sport- en skateinfrastructuur voorzien.  Op de locatie van de voormalige tennisterreinen houden we ruimte vrij om in de toekomst eventueel nieuwe jeugdlokalen te bouwen.

We bouwen die optie in, om ervoor te zorgen dat ook op lange termijn scouts en chiro zekerheid van onderdak hebben. De huidige lokalen zijn eigendom van de parochiale werken, en in erfpacht door de gemeente (gemeente draagt sinds 10tal jaar alle kosten). Beide lokalen zijn niet meer in optimale toestand. Een grondige renovatie van de huidige lokalen is niet mogelijk, de lokalen zijn ‘op’. Tienduizenden euro’s investeren in deze lokalen is niet verantwoord.

Daarom ben ik als Schepen van Jeugd in gesprek gegaan met de verantwoordelijken van de parochie. In overleg willen we kijken welke toekomst er is voor de jeugdlokalen op de huidige locaties (Wommelgemsesteenweg en Koolsveldlaan). Tegen de zomer verwachten we hier een eerste resultaat.

In heel dit verhaal willen we de jeugdbewegingen uiteraard betrekken. Ik vind het belangrijk dat zij vanaf het begin op de hoogte zijn van de gesprekken, zodat er geen 'geruchten' de ronde hoeven te gaan. Daarom heeft er al een eerste overleg met hen plaatsgevonden. Ik benadrukte hierbij dat het om ruwe ideeën gaat, die we al vanaf de beginfase bij hen willen aftoetsen.


Conclusie : gaan Scouts en Chiro verhuizen ? Op korte termijn zeker niet, op langere termijn worden alle mogelijkheden samen met de jeugdbewegingen, onderzocht. Eén ding is zeker : we willen voor de jeugdbewegingen ook in de toekomst kwaliteitsvolle lokalen voorzien. 


donderdag 16 februari 2017

Technieker van start in 't Gasthuis

Op 1 februari 2017 startte Joachim Verheyen als deeltijds technieker voor GC 't Gasthuis.
Joachim zal ervoor zorgen dat het technische materiaal up to date is, er goede handleidingen zijn voor de gebruikers en er goede afspraken met organisatoren zijn op technisch vlak.
Op deze manier gaat de werking van ons Gasthuis nog efficiënter verlopen.
Ik wens Joachim veel succes in deze nieuwe job !


woensdag 15 februari 2017

Speelplein Hoevestraat : input gewenst !

Het Speelplein aan de Hoevestraat / De Wijngaardstraat  /Merksemsebaan zal nog dit jaar grondig aangepakt worden. Bedoeling is om er een aangenaam plein te creëren waar jong en minder jong zich thuisvoelt.
We maakten een eerste ontwerp, dat op donderdag 16 februari wordt voorgesteld. De buurtbewoners (in een ruime straal) kregen een uitnodiging hiervoor. Andere inwoners die zich geroepen voelen om mee advies te geven zijn uiteraard ook welkom in 'zaal De Wilg', in 't Gasthuis, om 18u30.
Geraak je er morgen niet, geen nood. Je kan de plannen binnenkort ook op de site van de gemeente bekijken.
Ik hoop alleszins dat we nog fijne input krijgen, die ervoor kan zorgen dat dit plein een topplek wordt, vergelijkbaar met ons vernieuwde speelpleintje in het park.


maandag 5 december 2016

Tax Shift in Wijnegem zal zorgen voor minder belastingen voor inwoners


Durf! heeft samen met haar coalitiepartner een voorstel tot belastinghervorming opgemaakt. Dit voorstel komt binnen drie weken op de gemeenteraad en zal meer dan waarschijnlijk goedgekeurd worden.

Het tarief van de personenbelasting wordt drastisch verlaagd, met maar liefst 21%. Het tarief daalt van 7% naar 5,5%. Hierdoor dalen de belastingen voor iedereen die werkt, van een pensioen geniet of een leefloon heeft aanzienlijk. Dit bedrag kan oplopen tot honderden euro's.
Tegelijk verhoogt het tarief van de Onroerende Voorheffing met 14%. Dit tarief gaat van 1175 naar 1350 opcentiemen. Iedereen met een eigendom in Wijnegem zal dus iets meer betalen. Goed nieuws voor inwoners : voor een gemiddelde woning gaat dit over een 50euro. Netto zal dus iedereen met een inkomen en een woning minder belastingen betalen. Huurders profiteren maximaal. Iemand met meerdere eigendommen zal meer betalen.
De extra inkomsten uit de OV worden voor 2/3de gedragen door het Wijnegem Shopping Center en enkele grote bedrijven. Ter compensatie valt de belasting op ‘drijfkracht’ weg en komen er geen bijkomende belastingen of retributies.
Durf! is fier dat we deze Wijnegemse Taks-Shift hebben bereikt. Belasting op arbeid wordt verlaagd, belasting op vermogen wordt verhoogd. Voor 80% van de inwoners zal dit leiden tot een effectieve belastingvermindering, terwijl de gemeente haar dienstverlening op peil kan houden.zie ook :
artikel Laatste Nieuws
artikel GVA
reportage ATV

maandag 21 november 2016

I want my money back


Vorige week lieten we via onze advocaten beslag leggen op eigendommen van directieleden van Optima bank. We zijn er immers van overtuigd dat Optima bank bedrieglijke handelingen heeft gesteld, waar Wijnegem rechtstreeks slachtoffer van is geworden. Door beslag te laten leggen op de eigendommen van de toenmalige directie, hopen we onze spaargelden te kunnen recupereren.

Het was enkele weken stil rond 'Wijnegem en Optima'. Onze advocaten waren immers in alle discretie de nodige voorbereidingen aan het treffen, om deze actie (beslag laten leggen op eigendommen) te kunnen uitvoeren. Op deze manier hopen we, buiten het faillissement om, onze gelden terug te krijgen.

De inzet van een gespecialiseerd advocatenkantoor hierbij, kost ons geld, maar is nodig. Het is de enige manier om in dit kluwen van juridische procedures, als gemeentebestuur staande te blijven. De stap die we nu gezet hebben is ongezien, en wellicht ook onverwacht voor de betrokken directieleden. We zijn er echter van overtuigd dat zij als directie, weet hadden van het verbod tot het verkopen van beleggingen aan openbare besturen. Ondanks dit verbod van de Nationale Bank, stemden zij toch in met de verkoop van beleggingen aan o.a. onze gemeente.

We blijven m.a.w. onze tanden stevig in dit Optima dossier zetten. We zetten alle mogelijke middelen in om onze spaargelden terug te krijgen.
Wordt vervolgd.

zie ook o.a. artikel de Standaard; artikel HLN, artikel GVA